Praha - město

V období od července 1978 do léta/podzimu 1980 chaotický výdej několika sérií zároveň
z důvodu rekonstrukce dopravního inspektorátu MSVB Na Míčánkách,
v důsledku dočasného převedení výdeje SPZ na více odloučených pracovišť v Praze,
dle některých zdrojů i přímo do Mototechen.
Časový průběh:
Ve 2. polovině 1978 paralelní výdej AY, ACA, ACB, ACC
V roce 1979 výdej serií AY, AZ, ACA, ACB, ACC, ACD
V 1. polovině 1980 paralelní výdej ACB, ACC, ACD, ACE a částečně ACH
Serie ADA od 30-01 původně vyhrazena pro vozy taxi, výdej od roku 1986
Vydáno do cca 45-xx:
O53 ADA-30-01ADA-45-90
ADA-44-30 - GAZ 24 Volga TAXI
ADA-44-50, 45-21 - Š Favorit (ex-taxi ?)
ADA-45-90 - Lada (taxi)
ADA-46-42 - Š Favorit (taxi)
O53 ADA-46-76ADA-49-90
Neznámý interval, ADA-46-76, 46-80, 47-65, 49-52, 49-57, 49-59, 49-80, 49-86, 49-90 - Š Favorit
Od srpna do října 1990 se nevydaná část serie objevuje v běžném výdeji:
O53 ADA-50-12ADA-89-86
ADA-90-xx vyhrazeno pro letištní taxi:
O53 ADA-90-01ADA-90-47
Zbytek intervalu byl v běžném výdeji v říjnu 1990:
O53 ADA-90-81ADA-99-92
Zcela výjimečné použití pořadového písmena F u serie AEF