Brno - venkov

BI-02-12, BI-02-38, BI-04-38, BI-04-47, BI-07-13 a BI-09-47 vzoru O53 jsou dnes prokázané SPZ tohoto vzoru
ze zřejmě velmi malého (blíže neznámého) vydaného intervalu serie BI.
Období výdeje 1960/61, bližší okolnosti zatím neznámy.