Brno - město

Nepatrná část serie BM, vzoru O53 vydána na počátku roku 1991:
BM-27-76, 27-90, 28-99, 29-00 - Š Favorit
BM-31-36 - Jawa Minor, řádný výdej?
BM-37-46 - foto ze starého časopisu, řádný výdej
BM-38-28 - Š Favorit
Po O86 začal výdej O94/101 na BZE 26-xx a pokračoval do BZE 99-99
Následovalo BZD 00-01BZE 09-xx (vyjma intervalu O92)
Poté návrat k abecední posloupnosti, výdej od BZH 00-01 dále