Kladno

KD-88-04, vzoru M53 je dodnes platnou značkou vydanou v systému 53,
který předcházel okresnímu kódování PZ - tzn. nedošlo k výměně SPZ