Náchod

Z důvodu použití části serie NA vzoru N53 v systému '53,
byla tato serie vydána v rozsahu a pořadí cca:
NA-30-xx (původní ze systému 53)
NA-00-xx až 29-xx
NA-31-xx až 50-xx
NA-83-xx až 86-xx (původní ze systému 53)
NA-87-xx a dále nové hliníkové