Rakovník

Z důvodu použití části serie RA v systému '53 a její povinné přeregistrace
na začátku 60. let, došlo k porušení chronologie výdeje:
V období od roku 1961 do ledna 1971 vydáváno
O53 RA-21-57RA-99-98
V období od ledna 1971 do února 1973 vydáváno
O53 RA-00-43RA-19-70